En helt vanlig dag...


 
Alla behandlingar föregås av en fullständig undersökning
med det antal röntgenbilder som krävs och eventuellt fotografier. Priset nedan varierar från standardundersökning till omfattande.

Åtgärd 101 Pris 975:-
Åtgärd 108+123 Pris 2675:-


Om du söker vård för ett enstaka problem räcker oftast
en enklare, så kallad "akut undersökning".

Åtgärd 103 Pris 400:-

Vi lämnar undersökningsprotokoll och/eller
skriftligt kostnadsförslag på begäran.

Vid behov skickas remiss till Folktandvårdens specialistavdelningar eller till landstingets läkare.

Priset för en remiss är 350:-
Sara och Anna "in action"
Den pensionerade tandsköterskan Gunnel får agera fotomodell

 
                                                                                                                 
     Vad säger vi på tandläkarspråket?
          Klicka på bilden för ordlista

 

 Prisexempel på olika behandlingar...                                Klicka på dessa länkar om du vill veta mer...                             

Fyllning                                                              

Åtgärd 704 (kindtand, en yta)  Pris 800:-
Åtgärd 705 (kindtand, två ytor) Pris 1450:-


Vi lämnar ett års garanti på permanenta lagningar, såvida vi inte rekommenderat annat alternativ av hållfasthetsskäl.
Vi har kvalitetssystem för spårbarhet av material.
Krona    

Åtgärd 800 Pris 5910:-. Vanligen erhålls i och med högkostnadsskyddet(hks) rabatt. Kostnaden för patienten blir då 4455:- eller lägre.
Vid flera kronor i samma käke utgår priset istället från åtgärd 801, pris 5400:- per tand, och därefter lägre kostnad pga hks.


Vi lämnar tre års garanti på fastsittande tandtekniska arbeten och anlitar tekniker som gör sitt jobb i Sverige.
Vi och tandteknikern har kvalitetssystem för spårbarhet av material.
Rotfyllning

Åtgärd 501 (en rotkanal) Pris 4000:-. Rabatt erhålls via hks och kostnaden blir 3748:- eller lägre.
Åtgärd 503 (tre rotkanaler) Pris 5900:-. Rabatt erhålls via hks och kostnaden för patienten blir då 4750:- eller lägre.


Vi har kvalitetssystem för spårbarhet av material.
Treledsbro (en tandlucka som ersätts med fastlimmad tretandsrad)

Åtgärd 801x2 och 804 Pris 13700:-. Kostnaden för patienten blir 9485:- eller lägre pga hks.

Vi lämnar tre års garanti på fastsittande tandtekniska arbeten och anlitar tekniker som gör sitt jobb i Sverige. 
Vi och tandteknikern har kvalitetssystem för spårbarhet av material.

          

 
 

Implantat, en tandlucka ersätts

Kostnaden för patienten varierar vanligen mellan 20000-25000:-.
Detta beror på:

-om rabatt fås via hks eller ej, vissa situationer får patienten betala helt själv
-vilket material som väljs och hur många konstruktionsdelar som behövs
-vilken typ av röntgenutredning som behövs
-befintlig benkvalitet och volym, ibland behövs benersättning


Vi lämnar tre års garanti på fastsittande tandtekniska arbeten och anlitar tekniker som gör sitt jobb i Sverige. 
Vi och tandteknikern har kvalitetssystem för spårbarhet av material.
Implantat, helt tandlös käke

Åtgärden rabatteras alltid av Försäkringskassan. Kostnaden för patienten blir då cirka 35695:-. Tillägg kan eventuellt bli aktuellt, detta beror på:

-vilket material som väljs och hur många konstruktionsdelar som behövs
-vilken typ av röntgenutredning som behövs
-befintlig benkvalitet och volym, ibland behövs benersättning


Vi lämnar tre års garanti på fastsittande tandtekniska arbeten och anlitar tekniker som gör sitt jobb i Sverige. 
Vi och tandteknikern har kvalitetssystem för spårbarhet av material.
Avtagbar protes, hel käke

Åtgärd 827/828 Pris 11000:-
Rabatt erhålls via hks och kostnaden blir då 7745:- eller lägre.


Vi lämnar ett års garanti på avtagbara tandtekniska arbeten och anlitar tekniker som gör sitt jobb i Sverige. 
Vi och tandteknikern har kvalitetssystem för spårbarhet av material.
Avtagbar protes, del av käke

Åtgärd 824 Pris 13200:-
Rabatt erhålls via hks och kostnaden blir då 9100:- eller lägre.
Klamrar i ädelmetall ingår.


Vi lämnar ett års garanti på avtagbara tandtekniska arbeten och anlitar tekniker som gör sitt jobb i Sverige. 
Vi och tandteknikern har kvalitetssystem för spårbarhet av material.