En helt vanlig dag...


 
Alla behandlingar föregås av en fullständig undersökning
med det antal röntgenbilder som krävs och eventuellt fotografier. Priset nedan varierar från standardundersökning till omfattande.

Åtgärd 101 Pris 1150:-
Åtgärd 108+123 Pris 3210:-


Om du söker vård för ett enstaka problem räcker oftast
en enklare, så kallad "akut undersökning".

Åtgärd 103 Pris 450:-

Vi lämnar undersökningsprotokoll och/eller
skriftligt kostnadsförslag på begäran.

Vid behov skickas remiss till Folktandvårdens specialistavdelningar eller till landstingets läkare.

Priset för en separat remiss är 600:-
Sara och Anna "in action"
Den pensionerade tandsköterskan Gunnel får agera fotomodell

 
                                                                                                                 
     Vad säger vi på tandläkarspråket?
          Klicka på bilden för ordlista

 

 Prisexempel på olika behandlingar...                                Klicka på dessa länkar om du vill veta mer...                             

Fyllning                                                              

Åtgärd 704 (kindtand, en yta)  Pris 990:-
Åtgärd 705 (kindtand, två ytor) Pris 1650:-


Vi lämnar ett års garanti på permanenta lagningar, såvida vi inte rekommenderat annat alternativ av hållfasthetsskäl.
Vi har kvalitetssystem för spårbarhet av material.
Krona    

Åtgärd 800 Pris 7050:-. Vanligen erhålls i och med högkostnadsskyddet (hks) rabatt. Kostnaden för patienten blir då 5308:- eller lägre.
Vid flera kronor i samma käke utgår priset istället från åtgärd 801, pris 6590:- per tand, och därefter lägre kostnad pga hks.


Vi lämnar tre års garanti på fastsittande tandtekniska arbeten och anlitar tekniker som gör sitt jobb i Sverige.
Vi och tandteknikern har kvalitetssystem för spårbarhet av material.
Rotfyllning

Åtgärd 501 (en rotkanal) Pris 4900:-. Rabatt erhålls via hks och kostnaden blir 4478:- eller lägre.
Åtgärd 503 (tre rotkanaler) Pris 6850:-. Rabatt erhålls via hks och kostnaden för patienten blir då 5440:- eller lägre.


Vi har kvalitetssystem för spårbarhet av material.
Treledsbro (en tandlucka som ersätts med fastlimmad tretandsrad)

Åtgärd 801x2 och 804 Pris 16870:-. Kostnaden för patienten blir 12103:- eller lägre pga hks.

Vi lämnar tre års garanti på fastsittande tandtekniska arbeten och anlitar tekniker som gör sitt jobb i Sverige. 
Vi och tandteknikern har kvalitetssystem för spårbarhet av material.

          

 
 

Implantat, en tandlucka ersätts

Kostnaden för patienten varierar vanligen mellan 18000-25000:- (2023).
Detta beror på:

-om rabatt fås via hks eller ej, vissa situationer får patienten betala helt själv
-vilket material som väljs och hur många konstruktionsdelar som behövs
-vilken typ av röntgenutredning som behövs
-befintlig benkvalitet och volym, ibland behövs benersättning


Vi lämnar tre års garanti på fastsittande tandtekniska arbeten och anlitar tekniker som gör sitt jobb i Sverige. 
Vi och tandteknikern har kvalitetssystem för spårbarhet av material.
Implantat, helt tandlös käke

Åtgärden rabatteras alltid av Försäkringskassan. Kostnaden för patienten blir då cirka 38885:- (2023). Tillägg kan eventuellt bli aktuellt, detta beror på:

-vilket material som väljs och hur många konstruktionsdelar som behövs
-vilken typ av röntgenutredning som behövs
-befintlig benkvalitet och volym, ibland behövs benersättning


Vi lämnar tre års garanti på fastsittande tandtekniska arbeten och anlitar tekniker som gör sitt jobb i Sverige. 
Vi och tandteknikern har kvalitetssystem för spårbarhet av material.
Avtagbar protes, hel käke

Åtgärd 827/828 Pris 12 900:-
Rabatt erhålls via hks och kostnaden blir då 9183:- eller lägre.


Vi lämnar ett års garanti på avtagbara tandtekniska arbeten och anlitar tekniker som gör sitt jobb i Sverige. 
Vi och tandteknikern har kvalitetssystem för spårbarhet av material.
Avtagbar protes, del av käke

Åtgärd 824 Pris 15 000:-
Rabatt erhålls via hks och kostnaden blir då 10358:- eller lägre.
Klamrar i ädelmetall ingår.


Vi lämnar ett års garanti på avtagbara tandtekniska arbeten och anlitar tekniker som gör sitt jobb i Sverige. 
Vi och tandteknikern har kvalitetssystem för spårbarhet av material.