Kvalitet...


     
Hygien och kvalitet är A och O!

Kvalitet är viktigt för oss och mycket sker bakom kulisserna som ni som patienter aldrig ser.                    

 

Varje dag görs det en rad olika hygienrutiner. Efter varje patient desinficeras rummet noga och nya instrument dukas fram. Alla instrument vi använder diskas efter varje patient i en diskdesinfektor där det blir höggradigt rent.

Många instrument körs därefter i en autoklav så godset blir sterilt. 
På dessa maskiner görs det en rad olika tester dagligen som visar om det är något
som är fel. Allt för att upprätthålla en sådan god hygien och kvalitet som vi kan.

Vi och våra tandtekniker har system för spårbarhet av material. 


         
I den här autoklaven steriliseras godset.                      Alla batch nr skrivs upp för att
                                                                               kunna spåra materialet vid ev fel.
 

Det har ju skett en del inom tandvården genom åren...
Här är före- och efterbild på ett behandlingsrum. OBS! Vi har bytt ut personalen! ;)

        


   
Under våren 2016 tog vi tempen på kliniken och delade ut 50 st patientenkäter.
 
Klicka på bilden för att se resultatet.