Kvalitet...


Hygien och kvalitet är A och O!

Kvalitet är viktigt för oss och mycket sker bakom kulisserna som ni som patienter
aldrig ser.                    

 
Varje dag görs det en rad olika hygienrutiner. Alla instrument vi använder
diskas efter varje patient i en diskdesinfektor där det blir höggradigt rent.

Många instrument körs därefter i en autoklav så godset blir sterilt. 
På dessa maskiner görs det en rad olika tester dagligen som visar om det är något
som är fel. Allt för att upprätthålla en sådan god hygien och kvalitet som vi kan.

Vi och våra tandtekniker har system för spårbarhet av material. 


         
I den här autoklaven steriliseras godset.                                 Alla batch nr skrivs upp för att
                                                                                                kunna spåra materialet vid ev fel.


 

Sydafrikansk tandborste som Marie fick
under sin resa i Krugerparken. 

Det har ju skett en del inom tandvården genom åren...
Här är före- och efterbild på ett behandlingsrum. OBS! Vi har bytt ut personalen! ;)

        


Vi tar tempen på kliniken!Vi jobbar ständigt med förbättringar för att kunna erbjuda så god vård som möjligt.
Det har vi gjort genom att lämna ut patientenkäter som man svarar på anonymt som vi sedan sammanställer. 
Här är resultaten...


 
Under vecka 7 2016 delade vi ut 50 stycken enkäter
till de patienter som besökte oss, för att få en uppfattning om
vad Du som patient tycker om vården och vad
Du anser kan förbättras.

Vi blev mycket glada och stolta över resultatet!

                                Klicka på bilden